O mreži

POSLANSTVO  Mreže mladinskih centrov Ljubljana

Mladim v Ljubljani zagotoviti okolje, kjer lahko najdejo tisto, v čemer so dobri in se zavedo svoje moči.

Kar Mreža počne tako, da:

 • povezuje mladinske centre v Ljubljani in podpira njihovo delovanje,
 • ozavešča o mladinskih centrih in priložnostih za mlade v Ljubljani,
 • je z raznoliko vsebino in načinom dela zgled vsem, ki se povezujejo v dobro mesta,
 • gradi mostove med formalnim in neformalnim izobraževanjem,
 • organizira in izvaja usposabljanja za mladinske delavce ter
 • je glas mladih in kredibilen sogovornik odločevalcem v mestu in širše.

Vrednote Mreže, ki jih živimo vsi člani:

 • soustvarjanje,
 • solidarnost,
 • spoštovanje,
 • pristnost,
 • osebnostni in strokovni razvoj.